اصطلاحات انگلیسی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

اصطلاحات انگلیسی (idioms) تعدادی از کلمات هستند که کنار هم می آیند و دارای معنایی متفاوت با معنای تک تک کلمات تشکیل دهنده آن اصطلاح می باشند. این مسئله یادگیری آن اصطلاح را برای زبان آموزان دشوار میکند. به عنوان مثال اصطلاح smell a rat در جمله ی "I can smell a rat"  به معنای "قضیه بوداره" و یا "یه کاسه ای زیر نیم کاسه هست" می باشد در حالیکه معنای لغت به لغت آن این چنین است: "بوی موش صحرایی می آید"

smell a rat

در بخش اصطلاحات انگلیسی لینگوتایز شما میتوانید اصطلاحات مختلف و رایج زبان انگلیسی را فرا بگیرید. به همراه هر اصطلاح، معادل فارسی، مفهوم اصطلاح به فارسی و انگلیسی، یک مثال انگلیسی و همچنین یک تصویر زیبا قرار گرفته تا درک مفهوم و کاربرد اصطلاح برای شما زبان آموزان عزیز آسانتر شود. برای مشاهده ی تصویر بزرگتر و معادل فارسی و بقیه ی توضیحات روی متن اصطلاح کلیک کنید. لیست اصطلاحات سایت به تدریج و به صورت روزانه تکمیل میگردد.

از آنجایی که تمامی موارد ذکر شده اعم از تصویر، تعریف و مثال (به انگلیسی و فارسی) توسط تیم لینگوتایز طراحی و نوشته شده و به رایگان در اخیار شما قرار گرفته، خواهشمندیم در صورت استفاده حتما لینک این صفحه https://lingoties.com/idioms و یا لینک هر اصطلاح را به عنوان منبع ذکر نمایید.

دست و پا چلفتی
مثل برج زهر ماره - be like a bear with a sore head
تمام سعی و توان خود را بکار بستن - bend over backwards
اصطلاح bite the dust  زمین خوردن، شکست خوردن، مردن
cash cow - گاو شیرده
clear the air - برطرف کردن سوء تفاهم
cough up, اخ کردن، با اکراه پول دادن
don't give up the day job
down in the mouth - غمگین
dressed to kill - شیک و پیک کردن
drive somebody up the wall - داره کلافم میکنه
مثل گاو خوردن
نیش زدن - قورت دادن
get in sb's hair - کسی را اذیت و کلافه کردن
get the ball rolling
give someone the slip - جیم شدن
go ape - عصبانی، هیجانی شدن
go fly a kite - برو پی کارت
go it alone - کاری را به تنهایی انجام دادن
go to the dogs -  به تباهی کشیده شدن
have something up your sleeve - رو نکردن
have the time of your life - حال کردن، خوش گذروندن
از کوره در رفتن - hit the ceiling
hit the hay - به رختخواب رفتن
horse of a different color - یه موضوع دیگه
jump down someone's throat -  به کسی پریدن
keep something under your hat - صداشو در نیار
kick the bucket - مردن
leave someone high and dry -  کسی را آلاخون والاخون کردن
let the cat out of the bag
make ends meet - دخل و خرج را جور کردن
mind your P's and Q's - مواظب حرف زدن خود بودن
on ice - روی هواست
در معرض خطر - out on a limb
pay through the nose - بابت چیزی زیادی پول دادن
pull strings - پارتی بازی کردن
به مغز خود فشار آوردن - rack your brains
raise a stink - به صورت جمعی اعتراض کردن
scrape the bottom of the barrel - کفگیرش به ته دیگ خورده
sell someone down the river - فروختن کسی
sine up to someone - خوب جلوه دادن
shoot one's mouth off - حرف پراندن
shoot the breeze - گپ زدن
smell fishy - قضیه مشکوکه
string someone along - کسی را به بازی گرفتن
take the bull by the horns - شاخ به شاخ شدن، رو در رو شدن
talk through one's hat - مزخرف گفتن
tongue in cheek - محض شوخی و خنده
turn your back on sb - به کسی پشت کردن
Two blacks don't make a white
you scratch my back and I'll scratch yours - لطف کسی را جبران کردن