کاربردها و ساختارهای زبان انگلیسی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

یک زبان آموز خوب و مسلط به زبان انگلیسی باید بداند در موقعیت های مختلف چه جملاتی بیان کند. برخی از این موقعیت ها عبارتند از:

 • احوالپرسی و خداحافظی
 • بیان منظور و یا توضیح حواس
 • تبریک گفتن
 • ابراز نارضایتی و یا خشونت و....

در انگلیسی به این موقعیت ها interpersonal function یا کاربردهای بین فردی می گویند، که به ارتباط کلامی بین افراد مربوط می شوند. گاهی این ارتباط رسمی و گاهی غیررسمی است. در حالت غیررسمی از جملات محاوره ای و خودمانی تر استفاده می کنیم. در این بخش از سایت شما می توانید با انتخاب موقعیت یا کاربرد (function) مورد نظر خود جملات یا ساختارهایی (form) را که برای بیان آن موقعیت استفاده می شوند، مشاهده کنید. مثلاً وقتی میخواهید معذرت خواهی کنید، میتوانید به روشهای مختلف منظور خود را بیان کنید. "معذرت خواهی" یک کاربرد یا function است و بعضی از ساختارها یا form های بیان آن عبارتند از:

متاسفم. Sorry.
من خیلی/واقعاً/شدیداً متاسفم. I'm very/really/terribly sorry.
به خاطر کاری که انجام دادم معذرت میخوام. I do apologize for what I did.
یک معذرت خواهی به شما بدهکارم. I owe you an apology.
لطفاً من را ببخش. Please forgive me.

علاوه بر کاربردها و ساختارها، مکالمه و تمارینی هم وجود دارد تا به شما کمک کند به صورت آگاهانه این جملات را در گفتار خود به کار ببرید. در بخش فارسی سایت ترجمه و نکات به فارسی نیز ترجمه شده و در بخش انگلیسی ترجمه ها حذف شده است. منابع استفاده شده برای این بخش از وب سایت عبارتند از:

 • Communicating in English : Examples and Models V.1 Functions
 • Longman Language Activator
 • Four Corners 1-4 series
 • Top Notch and Summits
References‎: 
 • Communicating in English : Examples and Models V.1 Functions
 • Longman Language Activator
 • Four Corners 1-4 series
 • Top Notch and Summits

یک دیدگاه ارسال شده: