تفاوت accident و incident

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

- شما ممکن است این دو لغت را در اخبار شنیده باشید. این لغات گیج کننده هستند ولی شبیه هم نیستند. Incident معنای کلی تر و accident معنای مشخص تری دارد.

لغت incident می تواند به هر نوع حادثه ای اعم از بزرگ یا کوچک، خوب یا بد، عمدی یا غیر عمدی اشاره شود. یک سرقت بانکی، یک موقعیت خنده دار یا جنجالی، یک بحث بین سلبریتی ها و غیره. همه ی اینها می تواند به عنوان incident توصیف شود:

A bank robbery, a funny or controversial situation, an argument between celebrities

Accident به حادثه بدی گفته می شود که از روی خطا یا بطور اتفاقی رخ داده باشد. Accident ها معمولا غیرعمدی بوده و همیشه منجر به صدمه و جراحت می شود. تصادف ماشین یک accident است. اگر تجهیزات یک کارخانه بد عمل کند و منجر به جراحت یا صدمه کارگران شود هم یک accident به حساب می آید. یک مثال جزیی از accident  می تواند زمانی باشد که شما روی پای کسی را لگد کرده یا قهوه خود را روی کسی میریزید. شما نیت و قصدی برای این کارها نداشتید.

همه ی accident ها می توانند بعنوان Incident هم استفاده شوند ولی  بالعکس نه!

اگر یک راننده مست با ماشین بسمت جمعیت بیاید یک accident  میشود. (چون هیچ قصد و نیتی برای انجام این کار نداشته و دلیل این کار الکل یا اتفاق بوده است). این مثال را incident هم میتوان تلقی کرد:

The incident occurred on Main Street at around 2:30 AM.

ولی اگر تعدادی بچه مزاحم سنگی به داخل خانه ای پرتاب کنند و پنجره را بشکنند این یک incident به حساب می آید نه یک accident. (زیرا بچه ها عمدا این کار را انجام دادند).