صبا نبی زاده

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

nabizadeh

شرکت در کلاس های مجازی سایت لنگویج تایز باعث شده در همه ی مهارت های انگلیسی خصوصاً صحبت کردن پیشرفت کنم. خوشحالم که با این سایت آشنا شدم.

یک دیدگاه ارسال شده: