ضرب المثل های انگلیسی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ضرب المثل بخش مهمی از زبان را تشکیل میدهند که نشان دهنده ی ارزش ها و اعتقادات جامعه می باشند. همانند فارسی در زبان انگلیسی هم استفاده از ضرب المثل ها باعث زیبایی کلام و افزایش درک شنونده میشوند. بانک ضرب المثل لینگوتایز در حال حاضر شامل 130 ضرب المثل به همراه مفهوم، مثال و معادل فارسی و همچنین تصویرگری های زیباست. شما میتونید ضرب المثل ها را بر اساس موضوع و یا لغت جستجو کنید.