موسیقی و ترانه یادگیری زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی با ترانه

 

چرا گوش دادن به موزیک و ترانه زبان انگلیسی شما را تقویت میکند؟

  • ثابت شده از لحاظ علمی
  • تقویت مهارت شنیداری، لغت و املاء
  • شنیدن و یادگرفتن کلمات و اصطلاحات روز
  • یادگیری همراه با تفریح و لذت
  • یادگیری بهتر به علت وجود ریتم و آهنگ و همچنین تکرار کلمات
  • آشنایی با صداها و تقویت تلفظ

برای مطالعه کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:

چرا از طریق موسیقی و ترانه زبان انگلیسی را بیاموزیم؟