انجمن ها

انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
مطلب جدیدی نیست
1 7
مطلب جدیدی نیست

پاسخ به سوالات متداول شما

13 39
مطلب جدیدی نیست
مطلب جدیدی نیست

صحبت کردن (گفتار)، تلفظ، لهجه، گویش، آواشناشی

6 76
مطلب جدیدی نیست

مهارت های دریافتی: خواندن و شنیداری

6 23
مطلب جدیدی نیست

بحث و سوال درباره نامه نگاری، مقاله نویسی، رزومه، بیوگرافی و هر چیزی که به نوشتن مربوط میشه

9 120
مطلب جدیدی نیست
51 304
مطلب جدیدی نیست
78 204
مطلب جدیدی نیست
هر سوالی در مورد کلمات: تفاوت، کاربرد، یادگیری، گروه اسمی، فعلی و ... (به جز ترجمه)
31 94
مطلب جدیدی نیست

دستور زبان انگلیسی (گرامر)

56 206
مطلب جدیدی نیست
مطلب جدیدی نیست

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

10 23
مطلب جدیدی نیست

IELTS (International English Language Testing System)

5 21
مطلب جدیدی نیست

GRE (Graduate Records Examination)

11 22
مطلب جدیدی نیست

آزمون های دانشگاه کمبریج شامل: KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ...

0 0 موجود نیست
مطلب جدیدی نیست
4 12
مطلب جدیدی نیست
1 2
مطلب جدیدی نیست
سوال، مشکل، پیشنهاد و انتقاد شما از سایت لینگوتایز
18 52
مطلب جدیدی نیست
انجمن اصلی مدرسین زبان در بخش انگلیسی سایت قرار دارد. http://goo.gl/12FcR0
3 93
مطلب جدیدی نیست

اگر دسته بندی مناسبی برای سوال یا مطلب مورد نظرتان وجود ندارد، آن را در این جا مطرح کنید.

16 84
مطلب جدیدی نیست
مطلب جدیدی نیست
English Forums for EFL/ESL Learners
مطلب جدیدی نیست
8 76
مطلب جدیدی نیست
14 81
مطلب جدیدی نیست
IELTS, TOEFL, GRE, FCE, CAE and other exams...
3 8
مطلب جدیدی نیست
12 34
مطلب جدیدی نیست
General English vocabulary and idiom questions
16 45
مطلب جدیدی نیست
Questions about four skills
1 2
مطلب جدیدی نیست
مطلب جدیدی نیست
6 18