معنی I'm on a scaffold

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

hello! I wanna to ask about mean this idim:I'm on a scaffold

توی گوگل به صورت زیر سرچ کنید:

I'm on a scaffold meaning

اگه اصطلاح باشه در نتایج سرچ (مهمولا در وبسایت دیکشنری های معروف) میبینید. اگه نباشه فقط کلمه scafoold رو در همون دیکشنری ها میبینید.