3- آن چیست؟ (شناسایی، اشاره، و توصیف اشیاء)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Unit  

What's that?

درس  

آن چیست؟

در این بخش از دوره ی آنلاین آموزش زبان انگلیسی سایت لینگوتایز به بررسی یکی از نیازهای مهم روزمره در انگلیسی میپردازیم: اشاره کردن به اشخاص و اشیا و صحبت کردن راجع به آنها. پس از پایان مطالعه ی این بخش شما قادر خواهید بود:

 • درباره ی اشیائی که هر روز با آنها سرو کار دارید صحبت کنید.
 • طرز پرسیدن نام اشیاء و کلمات در انگلیسی را فرا بگیرید.
 • در باره لباس، رنگ و مالکیت اشیاء صحبت کنید.

 

درس A Lesson A
 • موارد روزانه
 •  
 • Everday items
 • Demonstratives; articles a and an; plurals
درس B Lesson B
 • پرسیدن نام اشیاء
 • Asking what something is
درس C Lesson C
 • رنگها و لباسها 
 •  
 • Clothes and colors
 • Possessive pronouns; Whose; 's and s'
درس D Lesson D
 • خواندن: "شیء مورد علاقه شما جیست؟" 
 • نوشتن: شیء محبوب من
 • Reading: "What's your favorite item of clothing?"
 • Writing: My favorite thing

Warm-up

آمادگی

اون چیه؟

Label the pictures with the correct years.

1969    1978     1986      1994

Can your name five things in the pictures?

 

سطح: 

2 دیدگاه ارسال شده: