0B- سلام و خداحافظی کردن در انگلیسی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

پس از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود به انگلیسی سلام و خداحافظی کنید و حال یکدیگر را بپرسید. همچنین در ادامه با تعدادی از اصطلاحات و جملات مورد استفاده در کلاس زبان آشنا می شوید.
درس ذیل از سری دروس آموزش زبان انگلیسی سطح ابتدایی (A1) لینگوتایز است که بر اساس صفحات 3 و 4 مقدمه کتاب Four Corners 1 تهیه گردیده و در اختیار شما زبان آموز عزیز قرار گرفته است. لطفاً جهت دانلود کتاب و فایلهای صوتی و ویدیویی و همچنین آشنایی با کل دوره به این صفحه مراجعه کنید.

3 Hi and bye

3 سلام و خداحافظی

در زبان انگلیسی عبارت های متنوعی برای سلام و خدافظی وجود دارد. هدف از این درس این است که بیاموزیم چگونه سلام و خداحافظی کنیم. به این دو مکالمه دقت کنید: 

سلام کردن در زبان انگلیسی

A Listen and practice.

گوش دهید و تمرین کنید.

سایمون: سلام، چن.

چن: صبح بخیر، سایمون! حالت چطوره؟

سایمون: من خوبم، مرسی. تو چطوری؟

چن: خوبم، ممنون.

Simon: Hi, Chen!

Chen: Good morning, Simon! How are you? 

Simon: I'm fine, thanks. And you?

Chen: Fine, thank you.

 

خداحافظی کردن در زبان انگلیسی

سایمون: بعدا میبینمت، چن.

چن: خداحافظ، سایمون.

Simon: See you later, Chen!

Chen: Bye, Simon!

Listen to the expressions. Then practice the conversation again with the new expressions.

به اصطلاحات زیر گوش دهید. سپس مکالمه فوق را با این اصطلاحات جدید تمرین کنید.

 سلام کردن 

 

سلام.

سلام.

صبح بخیر.

ظهر بخیر.

عصر بخیر.

 Saying hello 

 

Hi.

Hello.

Good morning.

Good afternoon.

Good evening.

 خداحافظی کردن 

 

خداحافظ.

خداحافظ.

میبینمت.

بعداً میبینمت.

فردا میبینمت.

 Saying good-bye 

 

Bye.

Good-bye.

See you.

See you later.

See you tomorrow.

C Class activity Say hello to your classmates and ask how they are. Then say good-bye.

C تمرین کلاسی به همکلاسیهایتان سلام کنید و حالشان را بپرسید. سپس خداحافظی کنید.

 I can  say hello and good-bye.

 

 من میتوانم  سلام و خداحافظی کنم.

Classroom language.

اصطلاحات مورد استفاده در کلاس.

تمرین دونفره

تمرین گروهی

تمرین کلاسی

مقایسه جوابها

عکس را پوشاندن

به صفحه 12 رفتن

سوال پرسیدن و پاسخ دادن

با دوست مصاحبه کردن

نقش بازی کردن

 

سطح: 

6 دیدگاه ارسال شده:

سلام همکلاسی عزیز

من با دانلود منیجر دانلود کردم

اگه نرم افزارشو نصب داشته باشی، بنظرم با بالا اومدن این صفحه، قسمت مربوط به دانلود منیجر بازشه و بتونی اقدام به دانلود فایل کنی

ببخشید من میخواستم بدونم تلفظ دقیق کلمه های role-playing و situation چیه اگه میشه به فارسی دقیق بنویسید

UK ​ /ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/ US ​ /ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/

UK: /ˈrəʊl ˌpleɪ/ US: /ˈroʊl ˌpleɪ/