12- جشن گرفتن (برنامه ریزی، قبول یا رد دعوت، صحبت درباره برنامه)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Unit  12 

بخش  12 

Time to celebrate

وقت مهمانی

این دوازدهمین بخش از دوره آنلاین آموزش زبان هست که بر اساس کتاب شماره 1 از دوره ی Four Corners نوشته شده است. در این بخش راجع به برنامه ریزی برای جشن و مهمانی صحبت میکنیم. پس از مطالعه ی این بخش شما قادر خواهید بود:

 • درباره ی برنامه خود برای مناسبت و یا اوقات خاص مانند تولد، مسافرت و ...صحبت کنید.
 • دعوتی را قبول و یا رد کنید.
 • راجه به برنامه های جشن و مراسم های دیگر صحبت کنید.
 • در باره رسم و رسوم تولد در فرهنگ خودتان صحبت کنید.

لغت: روزها و ماهها، فعتایتهای مربوط به تولد و مهمانی
گرامر: زمان آینده با to be going to / سوال و جواب بله و خیر و Wh- ضمائر مفعولی
عملکردها: قبول و رد دعوت

درس A Lesson A
 • روزها و ماهها
 • زمان آینده با to be going to / سوال و جواب بله و خیر
 • Months and dates
 • Be going to; yes / no questions
درس B Lesson B
 • رد کردن دعوت
 • قبول کردن دعوت
 • Declining an invitation
 • Accepting an invitation
درس C Lesson C
 • لیست مهمانی
 • سوالات Wh- با to be going to; ضمائر مفعولی
 • Party checklist
 • Wh- questions with be going to; object pronouns
درس D Lesson D
 • خواندن: "رسم و رسوم تولدها" 
 • نوشتن: نامه برای تشکر
 • Reading: "Birthday Tradiotions"
 • Writing: A thank-you note

Warm-up

آمادگی

وقت مهمانی

Label the pictures with the correct words.

 • birthday
 • graduation
 • holiday
 • wedding

 

What special events do you celebrate?

 

سطح: 

3 دیدگاه ارسال شده: