4- زندگی روزمره (ایاب و ذهاب، اعلام وقت، کارهای روزمره )

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Unit  

بخش 

Daily life

زندگی روزمره

این چهارمین بخش از دوره آنلاین آموزش زبان هست که بر اساس دوره ی Four Corners نوشته شده است. در این بخش به بررسی امور روزانه ای می پردازیم که همگی ما انجام میدهیم. پس از مطالعه ی این بخش شما قادر خواهید بود:

 • درباره ی ایاب و ذهاب و وسائل حمل و نقل صحبت کنید.
 • ساعت را اعلام کنید و یا از دیگران بپرسید.
 • راجع به کارهای روزمره غذاخوردن و ... صحبت کنید و یا بپرسید.
 • در باره کارهایی که آخر هفته انجام میدهید توضیح دهید.

لغت: راه های ایاب و ذهاب، وسائل نقلیه، روزهای هفته، کارهای روزمره
گرامر: جملات خبری زمان حال ساده، سوال بله/خیر زمان حال ساده

درس A Lesson A
 • روش های 
 • جملات حال ساده
 • Ways of getting around
 • Simple present statements
درس B Lesson B
 • پرسیدن زمان
 • Asking the time
درس C Lesson C
 • روزهای هفته و کارهای روزانه
 • سوالات yes / no با حال ساده
 • Days of the week and routines
 • Simple present yes / no questions
درس D Lesson D
 • خواندن: "روز مورد علاقه شما در هفته چه روزی است؟" 
 • نوشتن: درباره آخر هفته من
 • Reading: "What's your favorite day of the week?"
 • Writing: About my weekend

Warm-up

آمادگی

 

روزمره

Name the things you see in the picture. Use That's a / a . . . and Those are . . . .

Say the color of six things in the picture.

اشیائی که در عکس مشاهده می کنید نام گذاری کنید. از این یه. . . است و آن ها. . . . هستند استفاده کنید.

رنگ شش شیء در عکس را بگویید.

سطح: