8- در محله (بیان موقعیت مکانها، پرسیدن و بیان آدرس، صحبت درباره مکانهای تفریحی)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Unit  

بخش 

In the neighborhood

در محله

این هشتمین بخش از دوره آنلاین آموزش زبان هست که بر اساس دوره ی Four Corners نوشته شده است. در این بخش به بررسی امور روزانه ای می پردازیم که همگی ما انجام میدهیم. پس از مطالعه ی این بخش شما قادر خواهید بود:

 • درباره ی بیان موقعیت مکانها صحبت کنید.
 • آدرس را بیان کنید و یا از دیگران بپرسید.
 • راجع به مکانهای تفریحی صحبت کنید.
درس A Lesson A
 • مکانها
 • حروف اضافه مکان
 • Places in the neighborhood
 • Prepositions of location
درس B Lesson B
 • پرسیدن آدرس
 • Asking for directions
درس C Lesson C
 • مکانهای تفریحی
 • گرامر there is, there are
 • Places to visit
 • There is, there are
درس D Lesson D
 • خواندن: "..." 
 • نوشتن: پوستر گروهی
 • Reading: "Monterey Bay Aquarium"
 • Writing: Group poster

Warm-up

آمادگی

 

محله

Look at the picture. Make six sentences about it.

Where can you do these things?

 • buy glasses
 • buy some fruit
 • check mail
 • eat lunch
 • get a book
 • see a movie

 

سطح: