2- افراد و مکانها (ایمیل و تلفن، اعضای خانواده، ملیت ها)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

این دومین قسمت از دوره رایگان آموزش زبان انگلیسی سایت لینگوتایز است که بر اساس کتابهای Four Corners نوشته شده. موضوع کلی این دوره افراد و مکانها است. پس از مطالعه ی این بخش شما قادر خواهید بود:

پس از مطالعه این بخش شما قادر خواهید بود:

این بخش دوم از سری دروس آموزش زبان انگلیسی سطح ابتدایی (A1) لینگوتایز است که بر اساس صفحات 15 و 23  کتاب Four Corners 1 تهیه گردیده و در اختیار شما زبان آموز عزیز قرار گرفته است. لطفاً جهت دانلود کتاب و فایلهای صوتی و ویدیویی و همچنین آشنایی با کل دوره به این صفحه مراجعه کنید.

Unit  

People and places

درس  

افراد و مکانها

درس A Lesson A
 • ملیت ها
 • ضمائر فاعلی جمع، سوالات با فعل be
 • Nationalities
 • Plural subject pronouns; questions with be
درس B Lesson B
 • پرسیدن شماره تلفن افراد
 • پرسیدن آدرس ایمیل (پست الکترونیک) افراد
 • Asking for someone's phone number
 • Asking for someone's email address
درس C Lesson C
 • اعضای خانواده
 • سوال با فعل be به همراه who و how old
 • Family members
 • Who and How old with be
درس D Lesson D
 • خواندن متن: "افرادی که در زندگی من هستند" 
 • نوشتن: دوستان من
 • Reading: "People in My Life"
 • Writing: My friends

Warm-up

آمادگی

کشورها

Write the names of countries.

Say the names of five other countries in English.

اسامی کشورها را بنویسید.

B اسامی پنج کشور دیگر را به زبان انگلیسی بیان کنید.

 

سطح: 

یک دیدگاه ارسال شده: