9- داری چکار میکنی؟ (بیان کار در حال انجام، مکالمه تلفنی، بیان فعالیت اخیر)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Unit  

What are you doing?

درس A Lesson A
بیان کاری که درحال انجام است. Describing what people are doing right now
  •  فعل و حرف اضافه
  • جملات زمان حال استمراری
  • Actions and prepositions
  • Present continuous statements
درس B Lesson B
صحبت کردن درباره مکالمه های تلفنی
درس C Lesson C
صحبت کردن درباره ی کارهایی که افراد این روزها انجام می دهند Describing what people are doing these days
  • فعالیت ها
  • سوالات زمان حال استمراری
  • Activities
  • Present continuous questions
درس D Lesson D
گفتگو درباره کارهایی که افراد درحال انجام آن هستند Discuss what people are doing
 
  • Reading: "Status Updates"
  • Writing: My status update

Warm-up

کارهایی که در مترو انجام می دهیم

Look at the picture. Make eight sentences about it.

Do you ever do these things on a subway, train, or bus?

سطح: 

5 دیدگاه ارسال شده: