1C- صحبت کردن و پرسش درباره ورزش و فعالیت های ورزشی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

 C  Do you play sports?

 C  ورزش می‌کنی؟

پس از مطالعه این درس شما میتوانید در باره فعالیت های ورزشی خود صحبت کنید و یا از دیگران سوال برسید. این درس C بخش یک از سری دروس آموزش زبان انگلیسی لینگوتایز است که بر اساس کتاب Four Corners 2 نوشته شده. لطفاً برای مطالعه ی بهتر این درس به صفحات 10 و 11 کتاب دانش آموز Four Corners 2 مراجعه کنید. راه های دسترسی به این کتاب:

1 Vocabulary Sports and exercise

لغات ورزش و تمرین

A Dan and Kathy are very active. Match the sentences and the pictures. Then listen and check your answers.

دَن و کتی بسیار فعال هستند. جملات را با عکس‌ها مطابقت دهید. سپس گوش دهید و جواب‌ها را علامت بزنید.

ورزش پینگ پونگ

ورزش گلف

ورزش بولینگ

ورزش شنا

ورزش یوگا

آن‌ها. . . They. . .

بولینگ بازی می‌کنند.

bowl.

اسکی می‌کنند.

ski.

شنا می‌کنند.

swim.

آن‌ها. . . بازی می‌کنند. They play. . .

بیس بال

baseball.

گلف

golf.

تنیس روی میز (پینگ پنگ)

table tennis.

آن‌ها. . . کار می‌کنند. They do. . .

ژیمناستیک

gymnastics.

کاراته

karate.

یوگا

yoga.

B Pair work Which sports and exercises in part A do you do? Tell your partner.

تمرین دو نفری کدامیک از ورزش‌ها یا تمرین‌های بخش A را انجام می‌دهید؟ به دوست خود بگویید.

“I swim and play baseball.”

"من شنا می‌کنم و بیس بال بازی می‌کنم."

2 Conversation A ski sale

مکالمه حراج وسایل اسکی

A Listen and practice.

گوش دهید و تمرین کنید.

ورزش اسکی

Clerk: Can I help you?
Gina: Yes, thank you. I want something for my boyfriend. It’s his birthday tomorrow.
Clerk: Ok. What sports does he like? Does he play baseball?
Gina: No, he doesn’t.
Clerk: How about table tennis? You can play together.
Gina: No, we don’t really like table tennis.
Clerk: Well, does he ski?
Gina: Yes! He skis all the time. Do you sell skis?
Clerk: Yes, we do. And there’s a ski sale right now.
Gina: Great!

فروشنده: می‌تونم کمکتون کنم؟
جینا: بله، ممنون می‌شم. می‌خوام یه چیزی برای دوستم بگیرم. فردا تولدشه.
فروشنده: بسیار خوب. به چه ورزش‌هایی علاقه داره؟ بیس بال بازی می‌کنه؟
جینا: نه.
فروشنده: تنیس روی میز چطور؟ می‌تونید باهم بازی کنید.
جینا: نه، تنیس روی میز دوست نداریم.
فروشنده: خب، اسکی می‌کنه؟
جینا: بله! همیشه میره اسکی. چوب اسکی می‌فروشین؟
فروشنده: بله و الان چوب‌های اسکیمون در حراج هستند.
جینا: عالیه!

Listen to a conversation between Gina and her boyfriend. Where are they?

 

Script:

متن فایل صوتی:

Part B

BOYFRIEND: Where am I?
GINA: You're in the hospital.
BOYFRIEND: The hospital? Oh, right ... our ski trip. Am I OK?
GINA: Yes, you're fine. Nothing is broken.
BOYFRIEND: Oh, good. ... Gina?
GINA: Yes?
BOYFRIEND: How are my skis? Are they OK?

3 Grammar  Simple present 

3 گرامر  حال ساده 

What sports do you like?

I like golf and karate.

I don't like basketball.

به چه ورزش‌هایی علاقه داری؟

من به گلف و کاراته علاقه دارم.

من به بسکتبال علاقه‌ای ندارم.

What sports does he play?

He plays soccer.

He doesn't play baseball.

او چه ورزش‌هایی می‌کند؟

او فوتبال بازی می‌کند.

او بیس بال بازی نمی‌کند.

Where do they do yoga?

They do yoga at home.

They don't do yoga in the park.

آن‌ها کجا یوگا تمرین می‌کنند؟

آن‌ها در خانه یوگا تمرین می‌کنند.

آن‌ها در پارک یوگا تمرین نمی‌کنند.

Do you sell skis?

Yes, I do.     No, I don’t.

چوب اسکی می‌فروشید؟

بله، می‌فروشم.        نه، نمی‌فروشم.

Does he play baseball?

Yes, he does.     No, he doesn’t.

آیا او بیسبال بازی می‌کند؟

بله، بازی می‌کند.      نه، بازی نمی‌کند.

Do they like table tennis?

Yes, they do.     No, they don’t.

آیا آن‌ها به تنیس روی میز علاقه دارند؟

بله، علاقه دارند.      نه، علاقه ندارند.

A Complete the paragraph with the simple present forms of the verbs. Then compare with a partner.

متن زیر را با شکل حال ساده افعال پر کنید. سپس با دوستتان مقایسه کنید.

ورزش شنا

Every year, over a thousand men and women ________ (compete) in the Hawaii Ironman Triathlon. A Triathlon ________  (have) three parts, but it ________ (not/have) three winners. The person with the best time for the three races ________  (win). They ________  (swim) for 3.86 km, ________  (bike) for 180 km, and then ________  (run) for 42.2 km. The winner ________  (get) $100,000.

هرساله هزاران مرد و زن در مسابقه‌ی ورزشیِ سه‌ گانه‌ ی مرد آهنین هاوایی شرکت می‌کنند. ورزش سه‌ گانه سه قسمت دارد اما سه برنده ندارد. شخصی که بهترین زمان را در سه مسابقه کسب کند برنده می‌شود. آن‌ها (شرکت کنندگان) معادل 3.86 کیلومتر شنا، 180 کیلومتر دوچرخه‌سواری و سپس مسافتی معادل 42.2 کیلومتر را می‌دوند. برنده‌ی مسابقه 100.000 دلار به عنوان جایزه می‌گیرد.

Answer:

پاسخ:

compete - has - does not have OR doesn't have - wins - swim - bike - run - gets

put the words in order. Then ask and answer the questions. Answer with your own information.

B لغات را به ترتیب صحیح قرار داده و با اطلاعات خودتان پاسخ دهید.

Do you play soccer on the weekend?

1. soccer / do / play / on the weekend / you

What sports does your family like?

2. family / like / does / what sports / your

Where does your best friend exercise?

3. best friend / your / whre / does / exercise

Do your friends bowl on the weekend?

4. bowl / friends / do / your / on the weekend

1. آخر هفته فوتبال بازی می کنی؟
2. خانواده‌ات به چه ورزش‌هایی علاقه دارند؟
3. بهترین دوستت کجا تمرین می‌کند؟
4. دوستانت آخر هفته بولینگ بازی می‌کنند؟

4 Speaking Do you …?

4 تمرین صحبت کردن آیا تو...؟

A Pair work Complete the questions in the chart. Then interview your partner. Take notes.

تمرین دو نفری سؤالات درون جدول را کامل کنید. سپس با دوست خود مصاحبه کنید. یادداشت بردارید.

What sports do you play?

What do you do on the weekend?

Yes.

No.

1. Do you play sports on the weekend?

چه ورزش‌هایی می‌کنی؟

آخر هفته‌ها چه کارهایی می‌کنی؟

بله.

خیر.

1. آخر هفته‌ها ورزش می‌کنی؟

What sports do you watch on TV?

What programs do you watch on TV?

Yes.

No.

2. Do you watch sports on TV?

چه ورزش‌هایی را در تلویزیون تماشا می‌کنی؟

چه برنامه‌هایی را در تلویزیون تماشا می‌کنی؟

بله.

خیر.

2. مسابقات ورزشی را در تلویزیون تماشا می‌کنی؟

What kind of exercises do you do in the morning?

When do you exercise?

Yes.

No.

3. Do you exercise in the morning?

چه ورزش صبحگاه انجام می‌دهی؟

چه زمان‌هایی ورزش می‌کنی؟

بله.

خیر.

3. صبح ورزش می‌کنی؟

B Pair work Tell another classmate about your partner's answers.

B تمرین دو نفری پاسخ‌های دوستتان را به یکی دیگر از همکلاسی‌هایتان بگویید.

“Ricardo plays basketball and does karate on the weekend.”

" ریکاردو بسکتبال بازی می‌کنه و آخر هفته‌ها کاراته تمرین می‌کنه"

5 Keep talking!

I can ask and talk about sports and exercise habits.

5 به صحبت کردن ادامه دهید.

می‌توانم درباره‌ی ورزش‌ و فعالیتهای ورزشی سؤال بپرسم و صحبت کنم.

 I can  ask and talk about sports and exercise habits.

اگر در مورد این درس سوال و یا نظری دارید می توانید از طریق فرم پایین (افزودن دیدگاه جدید) آن را مطرح کنید.

2 دیدگاه ارسال شده:

سلام دوست عزیز،

این درس‌ها به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته‌اند و کامل نیستند. در صورت تمایل به ثبت نام در دوره های آموزشی لینگوتایز لطفاً با ما تماس بگیرید.

در ضمن در سطح کتاب دو اصولاً زبان‌آموز نباید از ترجمه فارسی در یادگیری خود استفاده کند. شما می‌توانید از طریق کانال‌های تلگرام آموزش زبان ما به کلیه فایل های هر ۴ کتاب دسترسی داشته باشید.