nayereh

نوععنواننویسندهپاسخ‌هاآخرین به‌روزرسانی
درس2D- صحبت کردن درباره خانواده و دوستانjafar191 هفته 6 روز قبل
درس3A- صحبت کردن درباره آب و هوا و فصل هاmuhammadshadi71 هفته 6 روز قبل
درس2D- توصیف کردن ظاهر و شخصیت افرادjafar71 هفته 6 روز قبل
درسزمان حال سادهjafar161 هفته 6 روز قبل
سوال یا موضوع انجمنجاهای دیدنی به انگلیسیnayereh31 سال 2 ماه قبل
سوال یا موضوع انجمنمشکل درنوارچت رومnayereh62 سال 3 هفته قبل
درس117: Stress Managementjafar192 سال 5 ماه قبل
سوال یا موضوع انجمنمتضاد nervous nayereh62 سال 6 ماه قبل
سوال یا موضوع انجمنترجمه surf its websitenayereh52 سال 6 ماه قبل
درس3- بارانی یا آفتابیrtfarshad12 سال 6 ماه قبل
سوال یا موضوع انجمنمعادل (بماند) nayereh52 سال 6 ماه قبل
درسکاربردها و ساختارهای زبان انگلیسیjafar12 سال 6 ماه قبل
درسموافقت کردن و مخالفت کردنteacher-212 سال 6 ماه قبل
درستشکرکردن، قدردانی کردنjafar72 سال 6 ماه قبل
درسصدا کردن، توجه کسی را جلب کردنjafar32 سال 8 ماه قبل