جاهای دیدنی به انگلیسی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

معادل انگلیسی عبارت جاهای دیدنی ؟

Hi all, can u please translate this sentence? 

این غم و شادی زندگی دست روزگار نیست...

Is it correct? 

This sadness and happiness isn't because of lifetime

  

 

  • tourist attractions
  • attractions
  • interesting place
  • the sights