زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

 1  ساختار

فعل این زمان با استفاده از فعل کمکیhad   و قسمت سوم فعل(past participle)  ساخته می شود. همانند زمان حال کامل (ماضی نقلی) یا آینده کامل، در این زمان نیز قسمت سوم فعل با استفاده از اضافه کردن -ed یا -d به آخر افعال با قاعده ساخته می شود در حالی که قسمت سوم فعل افعال بی قاعده از قواعد خاصی پیروی نمی کند. مشاهده ی فهرست کامل افعال بی قاعده 

کلمات ربطی که بیشتر در این زمان استفاده می شوند عبارتند از:

  • When
  • Before
  • Because
  • As soon as

 

جدول زیر سه حالت این زمان را نشان می دهد:

زمان  گذشته کامل یا ماضی بعید

جملات مثبت

 فاعل + had +  سوم فعل قسمت  + . . .

They had practiced together before they gave the concert.

آنها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند،  با هم تمرین کرده بودند.

جملات منفی

 فاعل + had not/hadn't + قسمت سوم فعل + . . .

They hadn't practiced together before they gave the concert.

آنها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند، با هم تمرین نکرده بودند.

جملات سوالی

Had +قسمت سوم فعل + فاعل   + ...  ?

Had they practiced together before they gave the concert?

آیا آنها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند،  با هم تمرین کرده بودند؟

 2  کاربردها

مهم ترین استفاده های این زمان عبارتند از :

الف)  برای بیان عمل یا کاری که در گذشته قبل ازعمل دیگری اتفاق افتاده باشد از گذشته کامل (ماضی بعید) استفاده می شود که نیازمند دو عمل است: عملی که در گذشته دورتر انجام شده به شکل بعید و عملی که بعدا انجام شده به شکل گذشته ساده بیان می شوند.

When my little baby brother got up, I had eaten my breakfast.

هنگامی که برادر کوچکترم از خواب بیدار شد، من صبحانه ام را خورده بودم.

My mother had gone shopping before she started cooking dinner.

قبل از پختن شام مادرم خرید کرده بود.

نکته 1: اگر بخواهیم به مقایسه گذشته ساده و ماضی بعید اشاره کنیم،  می توان گفت اگر دوعمل در گذشته پشت سر هم یا با فاصله کوتاهی انجام شده باشند هر دو عمل به شکل گذشته ساده بیان می شوند و اگر عملی در گذشته قبل از عمل دیگر با فاصله انجام شده باشد از گذشته بعید استفاده می شود. به دو مثال زیر دقت کنید:

When I arrived at the airport, the plane had landed.

وقتی که به فرود گاه رسیدم،  هواپیما به زمین نشسته بود.

When I arrived at the airport, the plane landed.

وقتی که به فرود گاه رسیدم،  هواپیما به زمین نشست.

نکته 2: اگر چندین عمل در گذشته با فاصله کم یا یکی پس از دیگری اتفاق افتاده باشد از گذشته ساده استفاده می کنیم نه ماضی بعید. (رجوع شود به قسمت گذشته ساده)

I arrived home at 1:30, ate my lunch, took a nap, and did my homework.

ساعت یک و نیم به خانه رسیدم، ناهار خوردم، چرت زدم و تکا لیفم را انجام دادم.

ب) برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده  و تا انجام دادن عملی دیگر در گذشته ادامه داشته است.

My teacher had lived in Paris before he studied art there.

معلم من قبل از اینکه تحصیل در رشته هنر را در پاریس آغاز کند، آنجا زندگی کرده بود.

By the time his uncle got a very good job, he had taken many risks.

تا زمانی که عمویش  شغل خوبی بدست آورد، ریسک های  زیادی را کرده بود.

ج) برای بیان عمل یا حالتی که در زمان مشخص درگذشته اتفاق افتاده است علاوه بر گذشته ساده از ماضی بعید نیز می توان استفاده کرد. کلمات before و  afterتعیین کننده هستند که کدام عمل ابتدا انجام شده است.

I sent an email on October 7th before she asked me on October 10th.

قبل از این که او در تاریخ دهم اکتبر درخواست کند، من ایمیل را در تاریخ هفتم اکتبر فرستادم.

I had sent an email on October 7th before she asked me on October 10th. 

قبل از این که او در تاریخ دهم اکتبر درخواست کند، من ایمیل را در تاریخ هفتم اکتبر فرستاده بودم.

اما اگر ماضی بعید به انجام دادن عملی در گذشته در زمانی مشخص اشاره نکند، نمی توان از آن استفاده کرد. این  بدان معنی است که ما مفهوم دیگری جز انجام دادن عملی درگذشته در زمان مشخص را داریم. به عنوان مثال گذشته کامل در جمله زیر دلالت بر کمبود تجربه کافی را دارد تا انجام دادن عملی در زمان مشخص:

He never drove a car before he got his driving license. (Not correct)

او قبل از این که گواهی نامه رانندگی بگیرد، رانندگی نمی کرد.

He had never driven a car before he got his driving license. (Correct)

او قبل از این که گواهی نامه رانندگی بگیرد، رانندگی نکرده بود.

 

د) قوانین زیر به طور معمول در کتابهای گرامر به چشم می خورد:

  • گذشته ي ساده + before + ماضي بعید
  • گذشته ي ساده + when +  ماضي بعيد
  • ماضي بعيد + because + گذشته ي ساده
  • ماضي بعيد + after + گذشته ي ساده

 3  صرف فعل

I

had

 

gone to the cinema before 8.

You, We, They
He, She, It

 

I

had not / hadn’t

 

gone to the cinema before 8.

You, We, They
He, She, It

 

 

Had

I

 

gone to the cinema before 8?

You, We, They
He, She, It

 4  اشکال کوتاه شده ی فعل

اختصار / Contractions
مثبت Positive

I had

You had

He had

She had

It had

We had

They had

I'd

You'd

He'd

She'd

It'd

We'd

They'd

منفی Negative

I had not

You had not

He had not

She had not

It had not

We had not

They had not

I hadn’t

You hadn’t

He hadn’t

She hadn’t

It hadn’t

We hadn’t

They hadn’t

Examples:

مثال:

After she’d gone home, she turned on the TV.

بعد از این که او به خانه رسید، تلویزیون را روشن کرد.

Her father hadn't had a day off for weeks.

پدر او هفته هاست که به مرخصی نرفته بود.

The teacher didn't check our homework until everyone had arrived.

تا زمانی که همه برسند، معلم ما تکالیفمان را چک نکرد.

They hadn't studied well for the test because they didn’t take it seriously.

آنها برای امتحان خوب درس نخوانده بودند چون با آن به طور جدی برخورد نکردند.

I’d been a professional chess player before my friend gave me a chess set.

قبل از این که دوستم ست شطرنج به من بدهد، یک شطرنج باز حرفه ای بوده ام.

You'd given a lot of money to charity before.

شما قبلا پول زیادی را به خیریه داده بودید.

 

 5  تغییر در هجی فعل

تغییر در هجی  فعل زمان گذشته کامل (قسمت سوم فعل) مانند تغییر در هجی فعل زمان های گذشته ساده و حال کامل (ماضی نقلی) می باشد.

10 دیدگاه ارسال شده:

در بالا اشاره کرده اید که اگر زمان انجام دادن کاری در گذشته مشخص باشد از ماضی بعید استفاده می شود و در ادامه در مثال ذکر شده او قبل از این که گواهی نامه رانندگی بگیرد، رانندگی نمی کرد با اینکه زمان مشخص نیست کلمه correct برای جمله ماضی بعید داده شده است؟

سلام 

خسته نباشید سایت بسیار خوب و مفیدی دارید 

فقط مثال های آخر ، جمله دوم یک had , اضافی است فک کنم ، 

her father hadnt a day off for weeks

تشکر 

نه! اضافه نیست ... یکی از had ها مربوط به ساختار گذشته بعید هست... و دومی مربوط به قسمت سوم فعل هستش... یعنی فعل اصلی هست... بیشتر دقت کن

مرسی از سایتتون
واقعا میگم
من شش ساله دارم زبان می خونم هیچ جا اینطوری واضح توضیح نمیدهند
بلد بودم ولی یه جاهایی مشکل داشتم
ممنون

برای گرامر بیشتر وقتها به سایت شما سر می زنم خیلی خوب توضیح دادین دستتون درد نکنه

سلام؛
صرف فعل be در گذشته کامل به چه صورت میباشد؟

حال کامل (‌present perfect) :  

have been

ماضی بعید (past perfect):

had been

درود. منظور شما از گذشته کامل،‌ "حال کامل" هست؟

افزودن دیدگاه جدید