افزودن دیدگاه جدید

با سلام و عرض احترام.
فارق از هر گونه تملق که یقینا موضوعیتی هم ندارد به حقیقت نحوه تدریس' بسیار گام به گام و با مثال های شیوا و روان بیان شده است مضاف اینکه آزمون پایان هر قسمت نقش موثر و شایانی در تثبیت مطالب دارد.
با تقدیم و تجید احترام_مجتبی روزبهانی