Mahmood 1990

مشخصات اصلی

نام: 
mahmood
نام خانوادگی: 
bidgoli
جنسیت: 
مرد
محل تولد: 
ایران
زبان مادری: 
Persian (فارسی)
سطح زبان انگلیسی شما: 
B1 (متوسط)