+A2 (پایین متوسط)

صفاتی که به ed و ing ختم می‌شوند

 ۱   مفهوم

صفات زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که به ed یا ing ختم می‌شوند. در واقع ed و ing تنها به فعل اضافه نمی‌شوند.

صفات ing دار، ویژگی‌های شخص، شیء و موقعیت را نشان‌ می‌دهند.

صفاتی که به ed ختم می‌شوند بیان‌کننده‌ی احساسات و یا عواطف هستند. از آنها برای توصیف یک چیز زودگذر استفاده می‌شود. از آنجایی که تنها انسان (و برخی حیوانات) احساسات دارند این صفات را نمی‌توان برای توصیف اشیاء و یا موقعیت‌ها به کار برد.

مقایسه کنید:

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - +A2 (پایین متوسط)