کاربرد کلمات انگلیسی در جمله: مفهوم، مثال و باهم آیی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

درس های موجود در این کتاب همگی در ارتباط با کاربرد کلمات زبان انگلیسی در جملات میباشد. در هر درس به بررسی یک کلمه میپردازیم وبا ذکر معنا و مثال های گوناگون شما را با کاربردهای مختلف کلمه آشنا میکنیم. همچنین کلمات و اصطلاحات مختلفی که معمولاً همراه آن کلمه می آید (collocation = باهم آیی) نیز همراه با مثال معرفی میشود. در انتهای هر درس یک لینک با عنوان "Related Conversation Questions" قرار دارد که شما را به صفحه ی سوالات بحث آزاد هدایت میکند. در ضمن ما از همین دروس و سوالات در کلاسهای مجازی بحث آزاد سایت استفاده میکنیم.

مخاطب این بخش از سایت زبان آموزان سطح متوسط (B1) به بالا هستند. پس اکثر دروس به زبان انگلیسی نوشته شده است.

7 دیدگاه ارسال شده:

Hi Kobra. Thanks for posting your opinion. It is definitely better to write and read in English. But all the above lessons are written -only- in English. Have you checked them? (All you have to do is to click on the UK flag at the top of the page)

We also have other sections in English such as converation questions or teacher articles and some in both English and Persian like proverbs, idioms and  the articles for students.