سوالات متداول

من ایمیل فعال سازی را دریافت نکردم!

ایمیل فعال سازی حساب معمولاً ظرف یک دقیقه ارسال میشود اما گاهاً ممکن است به علت ترافیک سایت تا 5 دقیقه هم زمان ببرد. چنانچه بعد از گذشت 15 دقیقه این ایمیل را دریافت نکردید به ترتیب زیر عمل کنید:

اشتراک در RSS - سوالات متداول