کاربرد may و might برای بیان احتمال در زمان حال و آینده

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

جملات مثبت
  شکل اصلی فعل may/might فاعل

today

study

 

may

might

I

You

He/She/It

We

You

They

من/تو/او/ما/شما/آنها ممکن است امروز درس بخوانیم.

 

جملات منفی
  شکل اصلی فعل not may/might فاعل

today

study

 

not

may

might

I

You

He/She/It

We

You

They

من/تو/او/ما/شما/آنها ممکن است امروز درس نخوانیم.
  • May و Might جزء افعال مُدال هستند و افعال مدال از افعال کمکی می‎باشند. با استفاده از این افعال، معنایی را به یک فعل اصلی اضافه می‎کنیم.
  •  May و Might هم مثل همۀ افعال مُدال قبل از شکل اصلی فعل می آیند و برای تمام فاعل‎ها یکسان هستند و صرف نمی‎شوند.
  •  May در مقایسه با Might احتمال قوی تررا بیان می کند. هر دوی آنها برای بیان احتمال در زمان حال و آینده بکار می‎روند.
  • برای May و Might شکل اختصاری وجود ندارد: 
  • They mightn't do.   (نادرست)
  • معمولاً از May  و Might  در Yes/No questions (سوالات آری/خیر) برای زمان آینده استفاده نمی‎شود و به جای آن، will یا be going to بکار می‎رود.
سوالات آری/خیر
شکل اصلی فعل   فاعل WILL
come?   she Will
آیا او می آید؟
شکل اصلی فعل GOING TO فاعل BE
study going to you Are
آیا تو میخواهی درس بخوانی؟
پاسخ کوتاه
NOT MIGHT/MAY فاعل MIGHT/MAY فاعل
not.

may

might

She

may.

might.

She

ممکن است نیاید.

ممکن است بیاید.

NOT MIGHT/MAY فاعل MIGHT/MAY فاعل
not

may

might

I

might.

may.

I

ممکن است نخوانم.

ممکن است بخوانم.

سوالات خبری
شکل اصلی فعل MIGHT WH/WORD

occure?

go?

might

What

Who

چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟

چه کسی ممکن است برود؟

پاسخ ها

They might not agree.

آنها ممکن است موافقت نکنند

Jack's uncle.

عمو/دایی جک

 

 

بیان احتمال در زمان حال و آینده

- May و Might  برای بیان احتمال در زمان حال و آینده بکار می‎روند.

Future Possibility

بیان احتمال در زمان آینده

Present Possibility

بیان احتمال در زمان حال

It is rather windy. It may rain tomorrow.

کمی وزش باد داریم. ممکن است فردا باران بیاید.

 

Sara didn’t attend the chemistry class. She may be present  in the next class.

سارا به کلاس شیمی نرفت. ممکن است/احتمالاً در کلاس بعدی حاضر باشد.

A: When does Jack come?

جک چه موقع می آید؟

B: I don’t know exactly. He may come soon.

دقیقاً نمیدانم. ممکن است به زودی بیاید.

A: Who's that woman?

آن خانم کیست؟

B: She might be Julie's aunt.

احتمالاً عمه/خاله ی جولی است.

 

 

 

 May و Might برای بیان چیزی بکار می‎رود که احتمال دارد اتفاق بیفتد ولی قطعی نیست. اگر در مورد چیزی در زمان حال مطمئن هستید، باید از زمان حال ساده یا حال استمراری استفاده کنید. اگر در مورد چیزی در زمان آینده مطمئن هستید، باید از will یا be going to استفاده کنید.

Certain

قطعی

Possible but not sure

ممکن ولی غیر قطعی

A: When is our final exam?

امتحان پایان ترم چه موقع است؟

B: It is on Monday at 9. It is in the test program.

دوشنبه ساعت 9. در برنامه امتحانات نوشته شده.

A: I miss Bob.

دلم برای باب تنگ میشود.

B: He will come to the party tonight.

امشب به مهمانی می آید (خواهد آمد).

A: Where is John?

جان کجاست؟

B: I don’t know exactly. He might be at school.

دقیقاً نمیدانم. ممکن است مدرسه باشد.

A: I want to buy some cheese.

میخواهم مقداری پنیر بخرم.

B: The supermarket might not have. Let's ask by phone.

احتمالاً سوپر مارکت ندارد. بیا  از طریق تلفن بپرسیم.

 
سطح: 

16 دیدگاه ارسال شده:

ممنون از شما.
لطفا به نکته نیز اشاره کنید که در زبان انگلیسی معمولا از You may .... استفاده نمیشود. در عوض بهتر است از would استفاده شود. این نکته خیلی مهم است.

استفاده از infinitive (فعل + to) برای بیان قصد و هدف (مثلاً در جواب چرا) را infinitive of purpose میگویند. مثلاً:

I need some money to buy a car.

برای خرید یک ماشین احتیاج به مقداری پول دارم. (هدف: خرید ماشین)

I bought a camera to take pictures of my children.

یک دوربین عکاسی خریدم تا از فرزندانم عکس بگیرم. (هدف: عکس گرفتن)

موفق باشید!

با سلام و سپاس از توضیحاتتان؛

کاش به تفاوت بین May و Might هم اشاره میکردید. به نظر میرسد از Might زمانی استفاده میشود که گوینده شک و تردید بیشتری دارد.

با سلام، 

در این کاربرد  will عمل برنامه ریزی شده ی قطعی است در صورتیکه must احتمال قوی را نشان می دهد. 

موفق باشید

با سلام

  •  May در مقایسه با Might احتمال قوی تررا بیان می کند. هر دوی آنها برای بیان احتمال در زمان حال و آینده بکار می‎روند.

همانطور که در بالا اشاره شده بعد از might که یک فعل مدال میباشد شکل ساده فعل استفاده میشود (بدون در نظر گرفتن فاعل جمله). در این مثال شکل ساده فعل have  میباشد نه has.
 به این مثال توجه کنید: 

I go to school.
she goes to school. 

 در اینجا go شکل ساده فعل میباشد نه حالتی که برای سوم شخص استفاده شده (goes)

I have a cat.
she has a cat.

شکل ساده فعل هم در این مثال have  میباشد نه has. 
نکته‌ی قابلا مطرح این است که فعل have جز افعال بیقاعده میباشد و برای سوم شخص از s یا esاستفاده نمیشود بلکه شکل کلی آن تغییر کرده و تبدیل به has میشود.