زبان آموز موفق

پنج ویژگی یک زبان آموز موفق

Characteristics of Successful Language Learners|پنج ویژگی یک زبان آموز موفق

بسیاری از مردم با دیدن کسانی که در یادگیری زبان انگلیسی موفق بوده اند، دست آوردهای آنها را به توانایی ذاتی، شرایط خوب و یا انتخاب مدرسه و شیوه صحیح یادگیری نسبت می دهند. البته همه این موارد درست است اما اینها فقط نوک کوه یخ است (بخش آشکار مشکلی که بسیار پیچیده تر و عمیق تر از این حرف هاست).

اشتراک در RSS - زبان آموز موفق