گواهی DELTA (دیپلم آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

مدرک DELTA (دیپلم آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان)

دلتا متشکل از سه ماژول یا سنجه (module) است که می‌توانید تک‌به ‌تک یا جداگانه و با هر ترتیب‌بندی یا در هر زمانی، این ماژول‌ها را بگذرانید.  دلتا نوعی ارزیابی ماژولی و منعطف است، به این شکل که شما با سرعت خودتان درس می‌خوانید و المان‌های تجربی در دفترکار خودتان اتفاق می‌افتند.

شرکت در دوره آنلاین DELTA

دلتا برای استادانی است که حداقل یک سال تجربه‌ی تدریس دارند. این دوره برای استادان تحت هر شرایط و برای هر محدوده‌ی سنی که دانشجویان داشته باشند (کودک، نوجوان و بزرگسال) مناسب است.

دلتا در چارچوب تدریس انگلیسی کمبریج در سطوح کارشناسی و تخصصی رده بندی شده.

دلتا کمبریج

دلتا سه ماژول دارد. هر سه ماژول شامل تمرکز بر نظریات و تمرینات است.

 • ماژول اول: فهم زبان، متدلوژی و منابع تدریس
 • ماژول دوم: ایجاد آموزش حرفه‌ای
 • ماژول سوم:
  • گزینه‌ ۱: توسعه‌ی آموزش و تخصص‌گرایی ELT
  • گزینه ۲: مدیریت تدریس زبان انگلیسی

چطور ارزیابی می‌شوید؟

 • ماژول یک: امتحان کتبی
 • ماژول دو: گزیده‌ی کتاب درسی (شامل آزمون پیشینه، دروس مورد مطالعه و تکالیفی برای تحول حرفه‌ای)
 • ماژول سه: تکلیف نوشتاری

در ماژول اول چه می‌آموزید؟

این ماژول بر افزایش و متحول‌سازی دانش و فهم داوطلب از تدریس و آموزش انگلیسی در مجموعه‌ای از موضوعات تمرکز می‌کند.

جدول زیر خلاصه‌ای از محتوا را ارائه می‌دهد.

عناوین

 

۱.دیدگاه‌های نظری در مورد یادگیری زبان و آموزش زبان

 • نظریات قدیمی و جدید در مورد یادگیری زبان اول و دوم
 • چگونگی تاثیر این نظریات بر متدلوژی آموزش

۲. رویکردها و متدلوژی‌های مختلف آموزش شامل تحولات جاری

 • متدلوژی‌های آموزش، روندکلی و تجربی
 • اثربخشی این متدلوژی‌هادر محیط‌های مختلف آموزشی

۳. سیستم زبان و مشکلات زبانشناسی در زبان‌آموزان

 • ویژگی‌های سیستم زبانی (مثلا معنا، فرم، تلفظ و موارد استفاده)
 • انتخاب متدلوژی تدریسدر سیستم زبانی

۴. مهارت‌های زبانی و مشکلات زبان‌آموزان

 • ویژگی‌های مهارت‌های زبانی (مثل مهارت‌های جایگزین و استراتژی‌های مورد نیاز زبان‌آموزان)
 • انتخاب متدلوژی تدریس در مهارت‌های بانی

۵. دانش منابع، مواد درسی و منابع مرجع برای آموختن زبان

 • موارد کاربردی و عملی دسته‌ای از منابع در دسته‌ای از متون آموزش

۶. مفاهیم ارزشیابی کلیدی و واژگان

 • چگونگی به کار بستن اصول ارزشیابی کلیدی مانند اعتبار و قابلیت اطمینان به ارزشیابی مبتنی بر کلاس درس

در ماژول دو چه خواهید آموخت

این ماژول بر تحول آگاهی و کارشناسی اصول و تمرین حرفه‌ای تدریس انگلیسی در محدوده‌ی محتوا متمرکز می‌شود.

جدول زیر خلاصه‌ای از محتوا را ارائه می‌دهد. می‌توانید جزئیات کامل برنامه‌ی درسی دلتا را ببینید.

عنوان

 

۱. محتوای آموزش زبان و زبان‌آموز

 • سازگاری با تدریس برای توانایی‌ها، انگیزه‌ها و روش‌های یادگیری گوناگون
 • به کار بردن دانش و فهم عوامل موثر بر تدریس در تمرینات شما

۲. آماده‌سازی برای آموزش به زبان‌آموزان زبان انگلیسی

 • برنامه‌ریزی درس‌ها که به طور فعال تمام زبان‌آموزان را درگیر می‌کنند
 • انتخاب متدلوژی و مواد درسی با مراجعه به اصول و نظریات بنیادین.

۳. ارزشیابی، انتخاب و استفاده از منابع و مواد درسی برای اهداف تدریس

 • پرورش معیار انتخاب برای انتخاب مواد درسی
 • ایجاد منابع برای محتوای آموزشی مختلف
 • ارزشیابی تاثیرگذاری مواد درسی مورد استفاده.

 

۴. مدیریت و حمایت از یادگیری

 • ایجاد جو آموزشی سازنده
 • استفاده از یک سری از استراتژی‌های آموزش و یادگیری که برای نیاز و مفهوم مرتبط با زبان‌آموزان مناسب هستند.
 • به دست دادن بازخورد مناسب به تمام زبان‌آموزان در مسیر پیشرفتشان

۵. ارزشیابی آماده‌سازی درس و تدریس

 • پرورش معیارهای ارزشیابی برای قضاوت موثر بودن آماده‌سازی و تدریس
 • استفاده از بازخورد‌ ارزشیابی برای بهبود برنامه‌ریزی درسی و تدریس
 • پرورش مهارت‌های انعکاس بحرانی برای شناسایی محدوده‌ها برای پرورش حرفه‌ای در حال انجام.

۶. مشاهده و ارزشیابی سایر دروس مدرس

 • ارزشیابی سایر دروس مدرسان استفاده از دانش تدریس و استراتژی‌های یادگیری
 • فراهم آوردن بازخورد حمایت‌کننده و سازنده برای سایر مدرسان.

۷. حرفه‌گرایی و فرصت‌هایی برای پرورش حرفه‌ای

 • به عنوان استاد بازتاب دادن بر بازخورد برای پرورش
 • بازتاب دادن بر استانداردهای رین حرفه‌ای
 • مشارکت در  ادامه دادن پرورش حرفه‌ای
 • شناسایی مسیرهای کاری ممکن و تخصص‌گرایی

در ماژول سه، گزینه‌ی یک چه چیزی خواهید آموخت

این ماژول بر تحلیل نیاز‌ها، طراحی برنامه درسی و ارزشیابی تمرکز دارد. شما تحقیق مستقلی را به انجام خواهید رساند که به طراحی یک برنامه‌ی درسی مربوط به یکی از تخصص‌گرایی‌های زیر ختم می‌شود:

 • انگلیسی تجاری
 • یادگیری یکپارچه‌ی زبان و محتوا (CLIL)/ تعبیه شده (ESOL)
 • انگلیسی برای اهداف دانشگاهی
 • انگلیسی برای اهداف خاص
 • زبان‌آموزان ESOL با نیاز به دانش
 • پرورش زبان برای مدرسان
 • حمایت از زبان (به عنوان مثال در برنامه‌های تدریس پررونق، و حمایت از مهارت‌های تخصصی)
 • آموزش زبان انگلیسی به زبان‌آموزانی که نیازهای خاصی دارند، مثلا ضعف بینایی/شنوایی، بدخوانی، اختلال طیفی اوتیستیک (ASD)
 • کلاس‌های آزمون تدریس
 • آموزش در یک محیط غیرانگلیسی زبان
 • تدریس در یک محیط انگلیسی زبان
 • آموزش به زبان‌آموزان به صورت آنلاین، یا از طریق آموزش از راه دور/ترکیبی
 • آموزش به کلاس‌های تک زبانه
 • آموزش به کلاس‌های چند زبانه
 • تدریس تک‌به‌تک
 • آموزش کودکان یا نوجوانان (ویژه‌ی گروه‌های سنی مشخص، در بازه‌ی پنج ساله مثلا ۸ تا ۱۳ یا ۱۴ تا ۱۹ سال)

 

در ماژول سه، گزینه‌ی دو چه چیزی خواهید آموخت

این ماژول بر تحلیل موقعیت، برنامه‌ریزی و تغییر در پیاده‌سازی تمرکز می‌کند.

شما یک تحلیل موقعیتی مستقل انجام خواهید داد که منجر به طراحی پیشنهاد تغییر در یکی از تخصص‌گرایی‌های ذیل خواهد شد:

 • مدیریت آکادمیک
 • مدیریت منابع انسانی
 • خدمات مشتری
 • بازاریابی

شما برای تکمیل موفقیت‌آمیز این ماژول نیاز به دسترسی به مدیریت داده به محتوای مربوط به آموزش زبان دارید. 

شرکت در دوره آنلاین DELTA

2 دیدگاه ارسال شده:

Hi Neda. Please click on "شرکت در دوره آنلاین Delta" button read the information about the course on that website. You can also ask your questions down there. You will definitely get your answer.