آزاده درزی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

آزاده درزی

استاد زبان

آزاده درزی در مقاطع کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی تحصیل کرده و فعالیت حرفه ای خود را در زمینه آموزش زبان انگلیسی از سال ۱۳۸۴آغاز کرده است. آزاده تجربه تدریس در سطوح و آموزشگاههای مختلفی را دارد وعلت موفقیت خود در امر تدریس را عشق به این حرفه میداند.  وی از بهار ۱۳۹۵ همکاری خود را بعنوان استاد کلاسهای مجازی لنگوئج تایز آغاز نموده است. سرگرمی های شخصی او تئاتر، سفر، طبیعت گردی و نوازندگی پیانو و سه تار است.