ترجمه یک جمله

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

سلام

ممکن است جمله زیر را ترجمه بفرمایید (از کتاب 504)

Three weeks ago, I bought a Royal TV set from your catalog, which had featured an annual clearance sale at enormous savings.