معنی feeding

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

فردی با خود در مورد اینکه ساعت های زیادی از عمرش را صرف کار کرده و به آرزوهایش و خواسته هایش نرسیده صحبت میکند اما این جملاتش را نمیفهمم؟

and if they were not going into building what was important to her , into feeding what mattered , then what was the point ?

این کلمه که زیرش خط کشیدم اینجا چه مفهومی دارد؟

 

feeding what mattered:

فراهم کردن زمینه لازم برای رشد و پرورش آن چیزی که اهمیت دارد