معنی back home در جمله زیر

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی