ضمیر یا صفت ملکی مناسب وقتی که جنسیت مشخص نباشد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

سلام. اگر در جمله, جنسیتِ فرد (مونث یا مذکر بودنش) معلوم نباشد, چه ضمیر ملکی یا صفت ملکی باید به کار ببریم؟
سپاسگزارم

سلام. در این صورت می‌توانید از موارد زیر استفاده کنید:

  1. plural subject + their
  2. their
  3. his or her
  4. one's

مثال:

 

  1. People should put their personal belongings in a bag.
  2. Each person should put their personal belongings in a bag.
  3. Each person should put his or her personal belongings in a bag.
  4. One should put one's personal belongings in a bag.