معنی واژه override

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

با سلام 

معنی واژه override  یا  overridden در این عبارت چیست؟ The text should be overridden to support multiple languages

The text should be overridden to support multiple languages

جهت پشتیبانی از چند زبان، این متن (کد) باید بازنویسی شود.