بعد از who از has استفاده میشه یا have

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

من در مورد استفاده has یا Have بعد از who گیج شدم. مثلا:
 

  1. I am a person who have 4 children.
  2. I am a student who has 5 years experience in painting.

آیا با توجه به I و who فرق میکنه؟

منتقل شده از واتس اپ- سیستم

جمله اول غلط است. در حقیقت شما باید به مفعول جمله (کلمه قبل از who) توجه کنید. اگر مفرد بود با has و اگر جمع بود با have می آید:

  • I am a teacher who has a book.
  • We are teachers who have a computer.
  • I am an engineer who has a blue jacket.
  • We are engineers who have computers.
  • I know a teacher who has black hair.
  • We know two teachers who have blue eyes.

در جملاتی نظیر جملات بالا فعل بعد از who باید با مفعول قبل از who مطابقت داشته باشد.

برای اطمینان از پاسخ صحیح فاعل و predicate و who را حذف کنید و سپس جمله را بررسی کنید:

I know a teacher who has black hair.  >>>> A teacher has black hair.  صحیح

I am a person who have 4 children.  >>>>> A person have four children.  غلط 

نظرم عالی