ترجمه رفتگر شهرداری

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ترجمه ی جمله ی 

رفتگر در شهرداری کار میکند چی میشه؟