ملیت England و British

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

سلام ملیت England چی میشه؟

British ملیت کدوم کشوره؟

British به کسی گفته میشه که ساکن Britain (بریتانیا) است. نام رسمی این کشور United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی) است.

Britain یا UK یا United Kingdom کشوری است که از چهار بخش تشکیل شده‌:

  1- انگلستان (England) 2- اسکاتلند (Scotland) 3- ویلز (Wales) که این 3 بخش مجموعاً بریتانیای کبیر را تشکیل می دهند و 4- ایرلند شمالی (Northen Ireland) که در جزیره ایرلند قرار دارد.

پایتخت United Kingdom لندن است و به کسی که ساکن England (انگلستان) است English می گویند.