آیا Where فقط برای مکان است؟

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

سلام همیشه از Where برای مکان استفاده میشه پس چرا در بعضی جملات از Where به منظور دیگه ای استفاده میکنند؟؟ مثل Where You Want؟؟؟

سلام دوست عزیز. عبارت Where you want جمله نیست و یک cluase هست به معنی "جایی که میخواهی بروی" و همچنان برای مکان استفاده میشود. 

1- لغت where اکثر اوقات به مکان اشاره دارد:

Where are you going?

داری کجا میری؟

They’re easy to find, if you know where to look.

اگه بدونی کجا دنبالشون بگردی، پیدا کردنشون آسونه.

This is the place where I hid the key.

اینجا همون جاییه که کلیدم رو پنهان کردم.

2- لغت where گاهی به یک مرحله , یا بخشی از مکالمه، پروسه، داستان و ... برمی گردد:

Now, where were we? Oh yes, we were talking about Armin.

خوب کجا بودیم؟ آهان، داشتیم راجع به آرمین صحبت میکردیم.

3- در معنای دیگر تفاوت را نشان می دهد: (در حالی که، هر چند)

Where others were satisfied, Mitra had higher ambitions.

هر چند که بقیه راضی بودند، اما میترا بلند پروازی بیشتری داشت.

4- و بالاخره where به معنای " در شرایطی که / در چه شرایطی " هم استفاده می شود.

Where do you see yourself five years from now?

5 سال دیگر خود را در چه شرایطی (در چه وضعیتی) میبینی؟