ترجمه بداخلاقی ، زودرنجی و منفی گرا بودن

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

سلام لطفا این جمله رو به انگلیسی ترجمه میکنید:

بداخلاقی ، زودرنجی و منفی گرا بودن ازخصوصیات شخصیتی من است.

Bad-temperedness, irritability, and pessimism are among my personal characters.