همه چیز خوب پیش رفت؟

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

با سلام لطفا معادل انگلیسی جملات ذیل را بفرمایید

همه چیز خوب پیش رفت؟

همه چیز خوب پیش میره؟

همه چیز خوب خواهد بود؟