همه چیز خوب پیش رفت؟

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

با سلام لطفا معادل انگلیسی جملات ذیل را بفرمایید

همه چیز خوب پیش رفت؟

همه چیز خوب پیش میره؟

همه چیز خوب خواهد بود؟

 

hi
the more you practice listening to

Everything went well? همه چيز خوب پيش مي رود؟

Everything is going well? همه چيز خوب پيش مير ه؟

Everything would be good? همه چيز خوب خواهد بود؟