کاربرد و معنی really

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

با تشکر از سایت بی نظیرتون

یک سوال داشتم. really چه موقع معنی واقعاً میده و چه موقع معنی خیلی؟ ممکنه با مثال توضیح بدید؟

سلام،

لغت really اگه قبل از صفت یا قید قرار بگیره به معنی "بسیار یا خیلی" هست. مثلاً:
 

She is a really nice teacher.

او  معلم بسیار خوبی است.

I know him really well.

من آنها را خیلی خوب می شناسم.

یک نکته اینکه در انگلیسی آمریکایی محاوره ای در همین کاربرد به جای really اغلب از real استفاده میشه:

That's a real nice bike.

اون دوچرخه خیلی خوبیه.

اگه  really در جای دیگه ای از جمله قرار بگیره معمولاً به معنی "واقعاً" هست.

She is really a nice teacher.

او واقعاً معلم خوبی است.

He pretends he is very kind, but really he is cruel.

او وانمود می کند که خیلی مهربان است، اما واقعاً بی رحم است.