استفاده از ماشین حساب در آزمون GRE جی آر ای

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

آیا می تونم موقع آزمون از ماشین حساب استفاده کنم؟

در آزمون GRE revised General  کامپیوتری روی صفحه کامپیوتر یک ماشین حساب است که می توان در بخش استدلال کمیتی و برای کاهش تاکید بر محاسبات و تمرکز بیشتر بر مهارتهای استدلالی از آن استفاده کرد.

این ماشین حساب دارای چهار عمل اصلی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) و همچنین جذر است. برای آزمون های  کاغذی در مرکز آزمون به شما ماشین حسابهایی داده می شود. و شما می توانید ماشین حساب خود را با خود نبرید. برای آزمون های عمومی تجدید نظر شده و کاغذی نیز شرایط به همین صورت می باشد و نیازی به بردن ماشین حساب ندارید.

مطالعه ی مقاله ی سایت در مورد آزمون جی آر ای