نمره دهی در GRE Subject

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به موضوعات مختلف امتحان جی آر ای subject چطور نمره داده می شه؟؟

امتیاز دادن به آزمون های موضوعی یک فرایند دو مرحله ای است.  ابتدا نمره خام محاسبه می شود. نمره خام شامل سوالاتی است که درست پاسخ داده اید منهای یک چهارم سوالاتی که اشتباه پاسخ داده اید ( هر 4 سوال غلط یک نمره منفی ) . سپس این نمره خام روی نمودار می رود تا از نظر میزان سختی با دیگر نسخه های آزمون مقایسه شود. این نمره مقیاسی کمک می کند تا توانایی شما صرف نظر از نوع آزمون برگزار شده سنجیده شود.

مقاله ای درباره جی آر ای