فرق despite و in spite of

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

می خواستم بدونم despite و in spite of  چه فرقی با هم دارن و چطوری توو یه جمله بکار می رن؟ ممنونم

هم despite و هم in spite of  حرف اضافه هستن و هر دو معنی " علی رغم …" می دن.  و بعد از هر دو یا اسم باید بیاد یا فعل + ing . این دو تا حرف اضافه از نظر معنی به although, even though, though هم خیلی نزدیک اند. با این تفاوت که although, even though , though حرف ربط هستند و باید بعدشون یه جمله (clause) بیاد. با یه مثال میشه تفاوت اونها و جاشون رو در جمله تشخیص داد:

Although he is very kind at work, he doesn’t treat his wife well.

>> Despite / in spite of being very kind at work, he doesn’t treat his wife well.