هر کی خربزه بخوره پای لرزش هم باید بشینه

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

"هر کی خربزه بخوره پای لرزش هم باید بشینه" به انگلیسی چی میشه؟