فرق who , whom

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

فرق who , whom چیه؟

Who  یک ضمیر پرسشی است که در جمله جایگزین فاعل میشود. مثلاً

Who helped you? چه کسی کمکت کرد؟

Who are you? کیستی؟

Whom هم یک ضمیر پرسشی است. اما جایگزین مفعول میشود. مثلاً:

Whom did they tell? به چه کسی گفتند؟

With whom are you talking? با چه کسی صحبت میکنی؟

اگر احتیاج به توضیح بیشتری دارید حتماً بفرمایید.
 

خیلی ممنون از همه دوستانی که این خدمات ارزنده را به شکل رایگان در اختیار مردم قرار میدهند.
پرداختن به معنویت, پرداختن به همه ای هستی و زمان است.