ترجمه "امید رسیدن به معشوقم"

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Hi,

How can I say "امید رسیدن به معشوقم" in English?

is this correct? hope to reach my love