استفاده از will و would برای پاسخ دادن به سوالات

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

when I must use will or would to answer a question?

1- بعنوان پاسخ کوتاه به جمله ی سوالی در جمله استفاده می شوند:

از افعال کمکی will  و would برای صحبت کردن از کاری که در زمان آینده میخواهد صورت گیرد استفاده می کنند.

البته فعل کمکی would در جملات مربوط به گذشته هم کاربرد دارد.

 

2- بعنوان پاسخ جمله، در جملات شرطی به کار برده می شوند.

 

3- بعنوان فعل کمکی در معنای پیشنهاد و قول دادن در پاسخ به جمله کاربرد دارند.

از فعل کمکی will برای پیشنهاد و قول دادن هم استفاده می شود.

نکته: از فعل کمکی would برای درخواست های مودبانه در جملات سؤالی استفاده می شود، بنابراین می توان گفت در موقعیت های رسمی، استفاده از would متداول تر است.

رایج ترین کاربرد will و would این است که آنها برای صحبت کردن در مورد آینده بکار می روند (این که چه اتفاقی در آینده می افتد)، با این تفاوت که کلمه would (گذشته will) در گذشته در مورد آینده ای که قبلا در مورد آن صحبت می کردیم، صحبت می کند ( به این کاربرد would در انگلیسی ‘future in the past‘ می گویند). به چند مثال توجه کنید:

It will rain tomorrow

فردا باران خواهد بارید

I thought it would rain

من فکر کردم باران می بارد

کاربرد دیگر will و would که خیلی هم رایج است مربوط به جملات شرطی می باشد. همانطور که می دانید سه نوع جمله شرطی وجود دارد. در جملات شرطی نوع اول از will استفاده می شود و در جملات شرطی نوع دوم و سوم از would استفاده می شود.

If I find his address, I will send him an invitation

اگر آدرسش را پیدا کنم دعوتش می کنم (نوع اول)

If I found his address, I would send him an invitation

اگر آدرسش را پیدا میکردم دعوتش می کردم (نوع دوم)

If I had found his address, I would have sent him an invitation

اگر آدرسش را پیدا کرده بودم دعوتش می کردم (نوع سوم)

فعل کمکی will برای پیشنهاد و قول دادن هم استفاده می شود. برای این منظور ما از ‘I will’ و ‘we will’ استفاده می کنیم.

I will help you with your homework tomorrow

من فردا در تکلیف درسیت بهت کمک می کنم (پیشنهاد)

و در انتها، از would برای درخواست های مودبانه استفاده می شود.

 Would you post this letter for me please?

میشه لطفا این نامه رو برای من پست کنی؟