آدم زودجوش و اجتماعی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

در انگلیسی به آدم زودجوش و اجتماعی چی میگن؟

(منتقل شده ازwhatsapp)

برای توصیف آدمی که دوست داره وقتشو با دیگران بگذرونه و یا احساساتش رو به راحتی به بقیه نشون میده، صفاتی زیادی در انگلیسی داریم:

sociable, social, outgoing, extrovert (extrovrted), gregariuos, ...

 یک اصطلاح جالب هم داریم: a good mixer :که به کسی میگن که به راحتی با آدمای جدید ارتباط برقرار میکنه و باهاشون صحبت میکنه. برعکسشم میشه a bad mixer

مثال:

If you're a good mixer, you get to know lots of people here at the university.

اگه آدم زودجوشی باشی، تو این دانشگاه با افراد زیادی آشنا میشی.