ترجمه پر کن پیاله ام ساقی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

سلام خوبی؟ یه سوالی داشتم. خیلی سرش گیر کردم. میخوام ترجمۀ انگلیسی خیلی مناسبی از این جملۀ امری به من لطف کنی. پر کن پیاله ام ساقی

کلمات زیادی واسه پیاله و جام و ساقی وجود داره و من نمیدونم کدومش ادبی و متعارفه. نمیدونم بنویسم Fill my bowl tapster یا o Butler fill my grail یا Goblet خلاصه گیج شدم. یه جا در ترجمۀ آهنگ هتل کالیفرنیا نوشته معادل Please bring me my wine نوشته بود لطفاً جام مرا پر کن ! خیلی ازت ممنون میشم چون واقعاً گیر یه ترجمۀ خوب از جملۀ « پر کن پیاله ام ساقی » هستم. منتظرم