افزودن دیدگاه جدید

آهنگ و ترجمه ها فوق العاده است لطفا آهنگ های بیشتری از chris de burgh بذارید. ممنون